PRODUKTER
TIDRAPPORTERING
PERSONALADMINISTRATION
MARKNADSFÖRING
INVENTARIEREGISTER
MEDLEMSREGISTER
LEDIGHETSHANTERING
ENKÄT OCH UNDERSÖKNINGAR
KURS OCH KONFERENS

SkrivTid.nu

SkrivTid.nu är ett flexibelt webbaserat affärssystem skapat för att förenkla din administration.
Systemet är designat för att vara intuitivt och så enkelt som möjligt för slutanvändaren, utan att för den skull begränsa funtionaliteten.
Skrivtid.nu är modulbaserat vilket gör att det är enkelt att lägga till och ta bort moduler efter kundens behov.
Det gör att vi kan anpassa produkten exakt efter dina önskemål. Man kan även kustomisera olika import och export format för interaktion med andra system och program.

Varför ?

Det finns många fördelar med att använda SkrivTid.nu:
Webbaserat
- Är tillgängligt överallt
- Kräver ingen installation
- Kontinuerlig backup

Lätt att använda
- Programmet har en intuitiv design och kan börja användas utan någon speciell utbildning.
- Det finns även en inbyggd manual om oklarheter skulle uppstå.

Kostnadseffektivt
- Med vår modulbaserade lösning kan vi anpassa produkten efter era behov och skapa ett så effektivt system som möjligt.
- Priset beräknas efter antal användare och blir billigare ju fler användare man har.
- Då systemet driftas helt och hållet på SkrivTid.nu, tillkommer inga installations- eller hårdvarukostnader.
Samarbetspartners:
   
Skrivtid.nu är skapat av:
Emsation AB
skrivtid@emsation.se